21.Yüzyıl Becerileri

ÖSEM ile 21.yüzyıl eğitim ihtiyacını karşılayacak nitelikte öğretmenler hedefliyoruz. Nitelikli öğretmenler çağdaş uygarlık yolunun seçkin birliği, özel kuvvetleridir. Çağdaş uygarlık artık sanayi dönemini geride bırakıp bilişim çağı dönemine uyum sağlayan toplumların uygarlığıdır. Genç nesiller  bu yeni çağ değişiminin içine doğmuştur. Çağ değişimlerinde toplumların bilgi birikimleri hızla artmakta, bilgiyi edinme, kullanma ve yeni nesillere aktarma biçim ve kapasiteleri değişmekte, gelişmektedir. 

Biz de öğrencilerimize bilişim çağı için gerekli olan 21.yüzyıl becerilerini kazandırmak zorundayız. Çünkü insanın niteliği, bilgi, beceri ve erdemi aldığı eğitime göredir. Her bireyi çağdaş uygarlığın gerektirdiği donanımda yetiştirmeden gelişmiş bir toplum olunamaz. Biliyoruz ki; 

 • Nitelikli insan, nitelikli okullarda, nitelikli öğretmenler tarafından yetiştirilir.
 • Eğitimin kalitesi ve başarısı öğretmenin kalitesi ve başarısı kadardır. 
 • En iyi eğitim en iyi öğretmenlerle verilir.

  Milli Eğitimin genel hedefleri doğrultusunda her okul gibi biz de öğrencilerimizin akademik bilgi, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal birikimlerini en üst düzeye çıkarma; ulusal ve evrensel nitelikli kazanımlar edinmelerini sürdürüyoruz. Ancak ÖSEM eğitimleriyle arttıracağımız öğretmen nitelikleri çerçevesinde de öğrencilerimizi evrensel olarak ortak kabul gören 21.yüzyıl becerileri ile de donatmak istiyoruz. Bunlar;
 • İngilizce ve dünya dillerinden birine daha hakim olmak 
 • Anadili hatasız okuma ve yazma becerisinde olmak
 • Dünya güzel sanatlar, müzik ve edebiyatı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Temel Matematik, Fen Bilgisi, Coğrafya, Tarih bilgilerine sahip olmak
 • Siyasal ve ekonomik devlet yönetimi, vatandaşlık temel bilgilerine sahip olmak
 • Küresel farkındalık, çok kültürlülük okur yazarlığı
 • Küresel standartlarda kalite bilinci
 • Finans, ekonomi, işletme ve girişimcilik bilgi ve becerileri
 • Finansal okur yazarlık
 • Sağlık, çevre ve doğa bilinci ve bilgisi
 • Meraklılık, yaratıcılık, risk alabilme becerileri
 • Yüksek düzeyli analitik düşünme ve sağlam akıl yürütme becerileri
 • Eleştirel bakış ve problem çözme becerileri
 • Farklı kişi ve gruplarla çalışma ve işbirliği becerileri
 • Bilgi kullanımı becerisi
 • Medya okur yazarlığı
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri okur yazarlığı
 • Esneklik ve uyum sağlayabilme becerileri
 • Duygusal zeka
 • Sosyal ve kültürlerarası empati
 • Üretebilirlik ve hesap verebilirlik
 • Kriz yönetimi becerisi
 • Profesyonellik ve iş ahlakı
 • İnsan yönetimi ve karar alma becerisi
 • Takım çalışması becerisi
 • Demokratik, adil zihniyet ve davranış becerileri
 • Liderlik ve sorumluluk
Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel