Eğitim Yaklaşımımız


Her anne-baba, çocuğunun dünyayı ve yaşamı doğru algılayan, kendisine ve çevresine duyarlı, sosyal ilişkileri güçlü, özgüvenli, sorumluluk sahibi, yeteneklerini geliştiren, kültürünü bilen, anadilini etkin ve doğru kullanan, yabancı dillerin önemini kavrayabilen olumlu niteliklere sahip olmasını ister. İMİ Koleji Anasınıfı’nda bu niteliklerin temelleri  sevgi dolu, mutlu ve güvenli bir ortamda , sosyal gruplar içinde  atılır. Anasınıflarımızda çocuklarımız, çevresiyle olumlu ilişki kurabilmeyi, grupla çalışabilmeyi, paylaşmayı  öğrenir. Sosyal, fiziksel, duygusal, zihinsel gelişiminin  yanısıra  özbakım becerileri  kazanır. Kendilerini kaza ve tehlikelere karşı korumayı, giysilerini tek başına  giyip çıkarabilmeyi, yemeklerini sorun çıkarmadan yiyebilmeyi ve kişisel temizliğin ne olduğu öğretilir. Çocuklarımız, yaşam alanlarını temiz tutma alışkanlığı edinirler. Bu kazanımlar okul-aile işbirliğiyle geliştirilir.

İMİ Koleji Anasınıfı öğrencisi anadilini  geliştirmeyi, doğru kullanmayı yaş grubuna uygun etkinliklerle içselleştirir. Okulumuzda sürdüreceği daha sonraki  eğitim aşamalarında yoğunlaşıp geliştireceği, hatta  sayısını çoğaltacağı yabancı dilleri oyunla birlikte farkındalık ve  istek yaratacak programlarla  tanımaya ve öğrenmeye başlar.

İMİ Koleji’nde değişik kültürlerdeki bireylerin insan, çevre ve ortak dünya odaklı algılanması ve anlaşılması amaçlı eğitim programları anasınıfından itibaren başlar. Okul, uluslar arası eğitimde başarılı eğitim modelleri uzmanı danışmanları rehberliğinde  MEB’in yapılandırmacı eğitim modeli ve müfredatını daha ileriye götürecek “Evrensel Gelişim Programı (EGEP)”  uygulamaya koyar. Bu program desteği ile uluslar arası algı ve anlayışta, farklı kültürlerle özgüvenli ve saygılı iletişim kurabilen, bilgi ve düşünce üretip aktarabilen, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, sorumluluk duygusu yüksek, risk alan, dengeli ve sağduyulu bireyler yetiştirmeye odaklanır.

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel