Eğitim Yaklaşımımız

İMİ Koleji’nde ilkokul eğitim yaklaşımı, yaşamda olumlu özelliklere fazlasıyla sahip bireyler yetiştirme hedefiyle üç program üzerinde yoğunlaşır.

Ulusal Müfredat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul müfredatı 2005 yılından başlayarak “yapılandırmacı yaklaşım” çerçevesinde ezberci öğretimden uzaklaşıp, düşünerek ve sorgulayarak öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir içeriğe yönelmiştir. İMİ Koleji, ilkokul evresinde MEB ulusal müfredatının tam ve eksiksiz uygular.

Evrensel Gelişim Programı (EGEP)

İMİ Koleji anasınıfında başlayan Evrensel Gelişim Programı (EGEP) uygulaması MEB müfredatı ile uyumlu olarak ilkokul yıllarında da kesintisiz sürer. Bilinen uluslar arası eğitim program uygulamaları konusunda uzman danışmanlarımız rehberliğinde okulumuzca hazırlanmış olan program, ileri aşamalarda öğrencilerimizin yurtdışı ortamlarında eğitim, iş vb. süreçlerde uyum ve başarılarını sürdürülebilir kılacak evrensel bilgi, beceri, tutum, davranış, özgüven gibi konularda geliştirici ve tamamlayıcı unsurlar içerir.

İngilizce

İlkokulda verilen İngilizce eğitim ile öğrencilerimizin ilkokul sonunda (4.sınıf) Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi “A1” seviyesine ulaşması hedeflenir.

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel