Eğitim Yaklaşımımız


İMİ Anadolu Lisesi'nin dinamik ve deneyimli yönetici ve öğretmenleri, İMİ Koleji’ndeki eğitimlerinin son kademesinde birer yetişkin olmaya adım atan gençlerimize rehber öğretmenlerimizin gözetimi ve desteğinde son dönem eğitim dokunuşlarını yapar. İyilik, başarı, sevgi ve sorumluk bilinci olan kişiler olmaları için uğraşı verir. Onların yüksek öğrenimlerine hazır, temel yaşam ilke ve yükümlülüklerine sahip;  özgüveni yüksek, özgür ve bağımsız düşünebilen, okuyan, araştıran, sorgulayan, yaşam boyu yeniliklere ve öğrenmeye açık, ulusal ve kültürler arası algı, anlayış ve hoşgörüsü olan, dünyanın her yerinde insanlarla sağlıklı iletişim kurabilecek donanımda, iyi derecede İngilizce konuşabilen, bilgi teknolojilerini iyi kullanan, kültür, edebiyat ve sanata ilgili, sosyal yönden gelişmiş, kendine ve yaşadığı sosyal çevreye, doğaya sevgi ve saygılı, iyi insanlar olarak mezun olmalar üzerine eğitim ortamı ve programlar kurgular.

İMİ Anadolu Lisesi’nde eğitim-öğretim 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Her öğretim yılı başında yapılan hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarında başarılı olanlar Hazırlık Sınıfı okumaz. Hazırlık Sınıfı uygulaması öğrencilerimizin güçlü bir İngilizce kullanımına sahip olmaları, yurtdışında veya yurtiçinde tercih edeceği bir yükseköğrenim programına akademik yabancı dil sorunu olmadan adım atabilmesi amacını taşır. İngilizce derslerinin yanısıra ortaokulda başlayan İspanyolca veya Almanca’dan seçmeli ikinci dil de lise sonuna kadar sürer. 

İMİ Anadolu Lisesi, öğrencilerini yüksek öğrenim hayatına hazırlamak üzere deneyimli, başarılarıyla tanınan, dinamik eğitim kadrosuyla öğrencilerine yüksek seviyede bilgi, soru algı, anlama ve çözme becerileri kazandıracak özel öğretim programları uygular. Hedef, yüksek öğrenime geçişte bölgenin en başarılı öğrencilerini yetiştirmektir.

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel