Eğitim Yaklaşımımız

Ortaokul eğitim programımızda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının  tam ve eksiksiz uygulanmasıyla birlikte, uluslar arası algı ve anlayış odaklı Evrensel Gelişim Programı (EGEP)’na 5 ve 6.sınıflarda da devam edilir. İngilizce ve ikinci yabancı dil öğretimi yoğun olarak sürdürülür. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimleri sanat, spor ve çeşitli sosyal etkinliklerle güçlendirilir. Onların her türlü başarı ve mutluluğu içinde barındıran “yaşam başarısı”nı kendi tercihleriyle gerçekleştirmeye aday bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.

İMİ Koleji, öğrencilerini her türlü ulusal ve uluslar arası sınavlara  bütüncül uygulamalarla hazırlar. MEB müfredatı kapsamında geliştirdiği  kısa, orta ve uzun  vadeli eğitim/öğretim planlamasıyla bir üst öğrenime geçiş sınavları sürecindeki öğrencilerine özel program uygular. 8.sınıf öğrencilerimiz için bu süreç daha yoğun olarak planlanır ve uygulanır. Bu öğrencilerimiz için hafta içi ve hafta sonlarında katılımı zorunlu tuttuğumuz, soru çözme becerilerinin kazandırıldığı ek dersler, tarama ve deneme sınavları yapılır. Öğretmenlerimiz ve PDR  uzmanlarımız, “her öğrencimiz özeldir “ ilkesiyle veli ve öğrencilerimizin daha rahat koşullarda sınava hazırlanmalarına yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürür.

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel