Evrensel Gelişim Programı (EGEP)

Evrensel Gelişim Programı (EGEP), bilinen uluslararası eğitim program uygulamaları konusunda uzmanlar rehberliğinde 3-12 yaş çocukları için geliştirilmiş, öğrencinin akademik bilgilenmesinin yanı sıra, sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimini de vurgulayan, böylece çocuğun bir bütün olarak yetiştirilmesini amaçlayan okulumuza özgü bir program. Ulusal müfredatımız ile birlikte uluslar arası birikimlerle zenginleştirmiş haliyle anasınıfından 6.sınıfa kadar uygulanıyor.

EGEP  öğrenciler için anlamlı, düşünmeye zorlayan ve ilgi çekici, disiplinler arası yöntemler içeriyor. Bilgiyi tek başına yeterli bulmayıp uygun kavramların, becerilerin, davranış ve tutumların da geliştirilmesini öneriyor. Öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf iklimi yaratmayı yöntem olarak benimsiyor.

Okulumuz EGEP çerçevesinde öğretmenlerine kendilerini geliştirmek ve uygulamalarını zenginleştirmek için uzman danışman ve eğitimciler tarafından destek ve rehberlik de sağlıyor. Öğretmenler de “hayat boyu öğrenenler” olarak kendilerini geliştirmek için uygun koşullar buluyor.

Evrensel Gelişim Programı  (EGEP) ile edindirmeyi hedeflediğimiz temel bilgi, kavram, beceri, tutum ve davranışların bileşenleri şunlar;

Bilgi : Bireyin; kim olduğu, bulunduğu yer ve zaman, kendini ifade etme yolları, yaşadığı dünyanın işleyişi, kendini düzenleme biçimi; Yaşadığı dünyaya saygı ve paylaşım;

Kavramlar : Bir şey; neye benziyor, nasıl çalışıyor, neden böyle, nasıl değişiyor, nereden biliyoruz, diğer şeylerle arasında ne bağlantı var, değişik bakış açıları neler, sorumluluğumuz nedir?

Beceriler : 
Düşünme Becerileri   :  Bilgi edinme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, diyalektik d
üşünce, üst biliş 
Sosyal Beceriler          :  Sorumluluk alma, başkalarına saygı duyma, işbirliği yapma, çatışmaları çözme, grup halinde karar alma, grup içinde görev üstlenme 
İletişim Becerileri       :  Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görme, sunma, sözel olmayan iletişim 
Özyönetim Becerileri :  Büyük kas becerileri, ince kas becerileri, mekansal bilinç, organizasyon, zaman yönetimi, güvenlik, sağlıklı yaşam biçimi, davranış kuralları, bilinçli seçimler 
Araştırma Becerileri   :  Soruları oluşturma, gözlem yapma, planlama, veri toplama, verileri kaydetme, verileri düzenleme, verileri yorumlama, araştırma bulgularını sunma

Tutumlar : Değer bilme, bağlılık, güven, işbirliği, yaratıcılık, merak, kendini başkalarının yerine koyabilme, şevk, bağımsız davranma, saygı, hoşgörü

Davranış (Eylem) : Düşünceli ve uyumlu, sorumlu, gönüllü, yararlı, hayırsever, çevreyi ve doğayı koruyan, fark yaratan

Uluslar arası görüşlülük : Araştıran ve sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, risk alan, dengeli, dönüşümlü düşünen

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel