Hakkımızda


İMİ Koleji kurucusu İMİ Eğitim Kurumları A.Ş.'dir. Ana hissedarı İstanbul merkezli İMİ Denizcilik Hizmetleri A.Ş.'dir.


VİZYONUMUZ

Türkiye'nin çağdaş uygarlığa ulaşmaktaki rekabet gücünü her alanda artıracak nitelikli insan kaynağı birikimine katkıda bulunmak.


MİSYONUMUZ

Çağdaş ve modern eğitim kurumları kurmak. Buralarda oluşturduğu yüksek kaliteli eğitim, öğretim ortamlarında ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insanları yetiştirmek.


FELSEFEMİZ

İMİ Koleji, toplumlar için en büyük sermayenin  nitelikli insan birikimi olduğunu bilir. Nitelikli insanın nitelikli ortamda ancak nitelikli öğretmenlerle yetişebileceği felsefesiyle hareket eder. Öğrencilerinin sahip olduğu bilgi, beceri, düşünce, tutum ve davranış birikimlerini okula kayıt gününden mezuniyet gününe kadar daha yüksek kapasitede ve daha geniş kazanımlara ulaştırmak için uğraş verir. Yerel ve geleneksel birikime evrensel bilgi ve deneyimleri de katarak yakın çevresine, ülkesine ve dünyaya yararlı, iyi ve çalışkan bireyler yetiştirmeye çalışır.


Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel