İMİ Koleji Kodluyor Üretiyor
İMİ Koleji Geleceği Kodluyor

Kodlama ve Robotik dersleri ile 4-5 yaşından itibaren tanışan İMİ’li öğrenciler, daha geç yaşlarda bu alanla ilgili dersler alan yaşıtlarına göre yazılım diline daha kolay adapte oluyor. Kodlama diliyle erken çocukluk eğitimi döneminde tanışan öğrencilerimiz, evrensel bir dil olarak gün geçtikçe önem kazanan kodlama diliyle; projelerini hayata geçirebilen, algoritmik düşünce becerisi ve yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş üretken bireyler olarak ülkemizin geleceğini yazacaktır.
İMİ Koleji olarak temel hedefimiz kodlama eğitimini erken yaşta öğreterek teknolojiyi tüketen bireyler değil, üreten bireyler yetiştirmektir.Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi
İMİ Kolejinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi ile ezberci, sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta yazılım eğitimi verilerek sorgulayan, araştıran, akıl yürüten, neden sonuç ilişkisi kuran, üretken bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 
Bu derste amaç; hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda öğrencilerimizi, temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu teknolojileri öğrenim hayatında ve günlük yaşantısında kolaylaştıracak biçimde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanıması ve bu teknolojileri kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını da bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.3D yazıcılar; öğrenim çağındaki, meraklı ve hayal gücü sınırsız çocuklarımız için fikirlerini sonuca dönüştürmeye yarayan bir araçtır. Öğrenciler bir hücrenin yapısını 3D yazıcıyla basabilir, bir organı birebir kopyalayarak üretebilirler. Ya da çocukların hayal dünyasına sınırlama getirmeden kendileri ne istiyorsa onu tasarlayıp üretmeleri mümkündür. 3D yazıcılar öğrencilerin fiziksel, zihinsel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. 3D yazıcıların eğitime katkısı kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir;

• 3 boyutlu görseller sayesinde, öğrenciler tarafından anlaşılması güç olan konuların anlatılması kolaylaşır.
• Derste anlatılacak konularla ilgili örneklerin küçük modelleri çıktı alınarak öğrencilerin derse olan ilgisi ve motivasyonu daha uzun süre korunur. 
• Öğrencilerin proje tabanlı öğrenime geçmeleri sağlanır. Bununla birlikte, öğrencilerin kendi projelerini bilgisayar dışı bir ortamda yaparak bizzat ürüne dönüştürmeleri sağlanır.
• İnteraktif sınıf aktivitelerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Öğretmenlerin, öğrencileri ile paylaştığı bilgi sadece kitap sayfaları arasında kalmaz ve öğretmenler istedikleri örneği oluşturarak öğrencilerle paylaşabilir.
3D yazıcılar; Tasarım&Teknoloji dersinde kullanılmaya başlanmıştır. 3D yazıcılar aynı zamanda sınıflardaki akıllı tahtalara da bağlı olarak çalışabilmektedir.
3D yazıcılar ile hayal gücü genişliyor ve yaratıcılık artıyor.
Öğrencilerin fikirlerini 3D modellere dönüştürmesine olanak sağlayan tasarım programları hayal güçlerini geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır. 3D yazıcılar sayesinde öğrenciler, tasarladıkları soyut objeleri somut hale kolayca dönüştürebilmektedirler. Böylece, tasarımlarını gerçek dünyada da karşılığını görmeleri ve dokunabilmeleri öğrenciler için benzersiz bir deneyim olmaktadır. Öğrenciler, tasarım yeteneği kazanmasıyla çevresinde gördüğü sorunları tespit edip bunlara tasarım programlarını kullanarak çözümler üretmeye başlarlar. Daha sonra 3D Yazıcıları kullanarak geliştirdikleri çözümleri somut hale dönüştürmeleri ise daha yaratıcı ve çözüm odaklı olmalarını sağlamaktadır. 3D yazıcıların sınıflarda kullanılması öğrenciler için gözünde canlandırılması zor olan objelerin daha kolay anlaşılmasını da sağlar. Böylece, müfredattaki dersler farklı duyu organlarına da hitap ederek daha akılda kalıcı ve öğretici olur.
3 boyutlu yazıcı, tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmek için İMİ Kolejinde kullanılmaktadır.
Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel