Minik Ellerden Sevgi Dolu Kalplere

Proje Hedefimiz (Our Project Goal)

PROJEMİZİN HEDEFLERİ

-Okul öncesi çağda bulunan öğrencilerimizin Değerler Eğitimi kavramlarından sevgi, saygı, merhamet, iyilik, özveri, fedakarlık, hoşgörü gibi değerleri yaşayarak öğrenmelerini sağlama.
-COVİD-19 Salgınında halkın sağlığı için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızı çabalarını takdir etmek.
-Okul öncesi dönemde bulunan öğrencilerimizin aileleriyle yardımlaşarak hazırlayacakları kartpostallar, kitap ayraçları ve çizecekleri resimler aracılığıyla bilişsel ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak.
-Okul öncesi dönemde kritik kazanımlardan olan değerlerin, çocukların ileri yaşlarına bir yol gösterici olması.
-Bilginin, becerinin ve değerlerin ilk kazanıldığı yer olan aileyi, okul eğitimiyle bütünleştirerek çocukların yaşamları boyu hatırlayacakları bir değer kazanmalarını sağlamak.
-Okul öncesi dönemde bulunan öğrencilerin toplumla ilişkisini ve etkileşimini artırmak.
-Zor çalışma koşullarında sağlık çalışanlarımızı mutlu edebilmek.
-Uzaktan eğitim sürecinde üst düzey fayda sağlamak.
-Emniyet güçlerinin görevleriyle ilgili çocuklarda farkındalık yaratmak. Emniyet mensuplarımızla çocuklarımız arasında köprü olmak.

 

Projemiz Ne Hakkında (What is our project about)

PROJEMİZ HAKKINDA

Okul öncesi dönemin önemine dair toplumsal farkındalığın gittikçe arttığı bir dönemde "Değerler" bir çocuğun düşünme, seçim yapma, eylemde bulunma gibi tüm bilişsel ve davranışsal süreçlerinde etkilidir. Çocuklara bu çağda kazandırılan her kritik değer onlarla büyüyecek ve gelişecektir. Okulumuz Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 18 Mart Uygulama Anaokulumuzun koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek projemiz, sadece COVİD-19 salgın sürecinde değil, tüm dönemin kahramanı sağlık çalışanlarımızın ve emniyet personelimizin ne kadar özverili ve fedakar çalışmalar yaparak halkın sağlığını korumaya çabaladıklarını okul öncesi dönemde bulunan öğrencilerimize farkındalık olarak kazandırmayı hedeflemektedir. Projeyle öğrencilerimizin empati kurma becerileri gelişecek ve sevgi, saygı, özveri, fedakarlık, sorumluluk, hoşgörü, merhamet gibi yüce duyguları öğrencilerimiz, sağlık ve emniyet personellerine hediye edecekleri kartpostallarda, kitap ayraçlarında ve resimlerinde ifade edecekler.

 

Proje Afişi ( Our project poster)


Proje Logosu (Project Logo)


 

 

Projede Kullandığımız Web-2 Araçları (Web-2 Tools We Use in the Project)

PROJEDE KULLANILAN WEB-2 ARAÇLARI

1.Padlet
2. Bitmoji
3. Canva
4. Chatterpix
5. Google docs
6. Jigsawplanet
7. Zoom
8. Blogger
9. PhotoGrid
10. Wordart
11. Renderforest
12. Wordwall
13. Adobe Connect
14. Emaze

 

ÖĞRETMENLERİMİZİN ORTAK ÇALIŞMALARI(joint work of our teachers)


Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel