Öğretmen Eğitimi

İMİ Koleji’nde çalışan her öğretmen ÖSEM’ce belirlenen ihtiyaç ve konu içeriğine, öğretmen deneyim düzeyine  göre, amaçlanan ve tanımlanan niteliklere ulaşana kadar hep birlikte, gruplar halinde, küçük gruplar ya da kişiye özel eğitim alır. Eğitim verilecek her konu için müfredat ve içeriği ÖSEM yönetim ve eğitmenler kurulunca belirlenir. Eğitimleri;

a) İMİ Koleji bünyesinde belirlenen bir ölçme değerlendirme yoluyla  ÖSEM yönetimince “öğretmen eğitmeni öğretmen” sıfatı olanlar,

b) ÖSEM yönetimi tarafından dışarıdan belirlenen ve İMİ Koleji vizyonuna uygun donanımda, konusunun uzmanı, sektörde tanınmış ve bilinen “akademisyenler” verir.

Eğitimler okulumuzda verilir. Öğretmenlerimiz ÖSEM kapsamında alacakları Genel kültür, Kişisel gelişim, Mesleki gelişim, Türkçeyi doğru okuma yazma ve konuşma, Temel matematik, Kurum Kültürüve gerektiğince verilecek Alan bilgisi eğitimleriyle öğretme bilgi ve becerilerini kurumun amaçladığı en üst seviyeye çıkarırlar. Böylece İMİ Koleji’nde;

  • Çocukları seven, onlarla uzun süreli aynı ortamda bulunabilen ve çalışabilen, mutlak sabırlı;
  • Demokratik değerlere, insanların eşitliğine ve eğitimin temel bir insan hakkı olduğuna inanan;  inanç farkına, ırka, etnik kökene, cinsiyete, ekonomik güce, engelli olmaya ve benzeri nedenlere dayalı her türlü ayrımcılığa karşı olan, mesleğini buna göre yapacağını açıkça beyan ve taahhüt eden;
  • Vizyon ve misyonun gerçekleşmesi için ne yapılması gerektiğini bilen, kurum felsefe ve amaçlarını özümseyen, buna göre davranıp uygulama yapan, sürekli kendini geliştiren öğretmenler çalışır.
Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel