ÖSEM Nedir?

Misyonumuz (özgörevimiz)  “Çağdaş ve modern eğitim kurumları kurmak, bu kurumlarda oluşturduğu yüksek kaliteli eğitim, öğretim ortamlarında ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insanları yetiştirmek” tir. İMİ Koleji, nitelikli insan yetiştirmenin yolunun öğrenmeye aç, kişisel gelişimlerini sürekli kılan, nitelikli öğretmenlerin varlığından geçtiğini bilir.

Öğretmen yetiştiren okulların eğitim içeriği ve çıktı kalitesi kurumumuzun amaçları kapsamındaki ideallerini karşılayabilecek “nitelikli, en iyi öğretmen” oluşumu için yeterli değildir. Aradaki fark İMİ Koleji’nin “öğretmen eğitimi ihtiyacı”dır. 

Öğretmen Sürekli Eğitim Merkezi (ÖSEM), öğretmenlerimizin “genel kültür, mesleki gelişim, kurum kültürü ve kişisel gelişim” konularında birikimlerini üst seviyeye çıkartmak için kurum içi yapılandırılmış öğretmen eğitim merkezidir.  ÖSEM’le, kurumsal öğretmen eğitim ihtiyacımızı karşılayarak bizleri misyonumuz olan nitelikli insan yetiştirme amacımıza ulaştıracak standart ve kalıcı bir öğretmen niteliği hedefliyoruz.

Gelecek yıllarda kurumumuzda çalışmayı sürdürsün ya da sürdürmesin, öğretmenlerimizin eğitme ve öğretme işindeki bilgi, beceri, tutum ve davranış birikimlerini uluslararası yüksek kaliteye çıkartmanın ülkemiz yararına olduğunun bilinciyle yol alıyoruz.

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel