Psikolojik Danışma ve Rehberlik

İMİ İlkokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, öğrencinin eğitim ortamlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için  koruyucu, önleyici, geliştirici rehberlik yaklaşımı ve uygulamasının yaşamsal önemde olduğu gerçeğinden yola çıkılarak yapılandırılmıştır.   

Bölüm uzmanlarımız, öğrencilerimizin kendileriyle ilgili gerçekçi kararları almasına öğretmen-veli-öğrenci işbirliğiyle yardım eder. Öğrenciye, öğretmene ve veliye yönelik çalışmalar yapar. Yaş gruplarına göre hazırlanacak öğrenci değerlendirme raporları velilere özel olarak sunulur.

İlkokul döneminin özellikleri dikkate alınarak, öğrencilerimize yönelik  bireysel ve grup çalışmaları öngörülmektedir.  Bu kapsamda, her öğrenci ile bireysel görüşmede, öğrencinin kendini daha iyi  tanıması ve ifade edebilmesi, duygusal  ya da sosyal problemlerini çözebilmesi, aile ve arkadaş iletişimini geliştirmesi, zaman planlaması, verimli ders çalışma ve okul uyum konularında ortak çalışma yapılır.

Velilerimizle bireysel görüşmelerde,öğrencinin duygusal-sosyal gelimiyle birlikte akademik gelişmesini etkileyen davranışlarıyla ilgili örnekler verilir. Sorunlar işbirliğiyle çözülür.

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel