Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarımız, her sınıf seviyesine göre öğrencilerin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun Rehberlik Programları geliştirir ve uygularlar. Bu programlar, her bireyin olgunlaşma sürecinde geçireceği evrelerin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Tüm çalışmalarda birey bir bütün olarak ele alınır. Bireyin zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olan bütün yönleri ile kapasitesine en uygun bir gelişim düzeyi gösterebilmesi için gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenir.

Psikolojik Danışmanlarımız; sadece sorun yaşayan öğrenciler ile değil, tüm öğrencilerle çalışırlar. Sürdürülen çalışmalar; öğrencilerin temel sosyal becerilerini geliştirmeye, özgüven ve sorun çözme becerilerini kazandırmaya yöneliktir. Öğrencilerimizin kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirmelerine yardımcı olunur, gelecekleri için karar almalarında yol gösterilir. Etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma yollarının aktarılması ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri de desteklenir. Bireysel danışma süreci, öğrenci, veli, öğretmen işbirliği sağlanarak yürütülür.

Okulumuzda, 9. 10. ve özellikle 11. 12. sınıf düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte bir sonraki eğitim kademesi olan yüksek öğrenime geçiş sınavlarına hazırlık süreci yakından takip edilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarımız, bu süreçte öğrencilerimizin yüksek öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgi ve birikimleri kazanmalarına özen gösterir. Kişisel gelişimleri adına içselleştirdikleri ve benimsedikleri yol haritalarını belirginleştirmelerine önlerinde var olan kariyer seçenekleri içinden kendilerine en uygun olanı belirleyip seçimlerini bu doğrultuda yapabilmelerine rehberlik eder.

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel