Uzaktan Eğitim Aydınlatma Metni

Uzaktan Eğitim Ortamında

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İMİ Eğitim Kurumları A.Ş ve bağlı işletmelerinde tüm kişisel verileri KVKK (Kişisel Verilerin Koruması Kanunu)’nun 5. maddesi 2. fıkrasının;

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

bentlerine dayanarak web sitemizdeki http://www.imikoleji.k12.tr/veri-guvenligi-politikasi adresinde yer alan “Kişisel Veri Güvenliği Politikası” ile, http://www.imikoleji.k12.tr/aydinlatma-metni  adresinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”ne uygun olarak işliyoruz.

Ayrıca, İMİ Eğitim Kurumları A.Ş ve bağlı İMİ Koleji Okulları olarak eğitim öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla doğmuş veya doğabilecek uzaktan eğitim süreçlerinde mevcut müfredat kapsamında ders takibini sağlamak amacıyla elektronik ortamlar kullanıyoruz. Öğrencilerimizi ve velilerimizi uzaktan eğitim süreçlerinde desteklemek ve öğrenci takibini sağlamak amacıyla sınıf ve branş öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız ve yöneticilerimiz de bireysel görüşmeler için elektronik ortamlardan faydalanıyorlar. Uzaktan eğitim amacıyla kullanılan söz konusu platformların yazılımları bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet veriyor ve bu yazılımlara ait veri merkezleri de çoğunlukla yurt dışında bulunuyor. Bu platformların kullanılması durumunda yurt dışına veri aktarımı söz konusu oluyor.

Eğitim öğretim, öğrenci takibi ve desteği amacıyla kullandığımız bu platformlarda öğrencilerimizin;  kimlik (ad, soyadı, TC kimlik numarası), iletişim (kurumsal e-posta adresi), işlem güvenliği (kullanıcı adı, şifre), okul bilgisi (okul, sınıf, okul numarası) ve biyometrik (ses, görüntü) verileri işlenmektedir. Ayrıca, süreçler hakkında bilgi paylaşmak, kendi öğrencisine ait verileri paylaşmak, KVKK hakkında aydınlatma yapmak ve açık rıza almak amacıyla velilerimizin de kimlik (ad, soyadı), iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası) ve biyometrik (ses, görüntü) verilerini aynı platformlarda işliyoruz. Verileri sadece eğitim öğretim sürecimizin sürdürülebilmesi için öğrencimizin İMİ Koleji okullarında öğrenim gördüğü sürece bu platformlarda paylaşacağız.

Elektronik ortamlardaki eğitimlerimiz pandemi sürecinde dünyada da kabul gören ve yoğun kullanılan Zoom uygulamalarının lisansını satın aldık ayrıca Google School Okulu olarak tüm Google uygulamalarının sınırsız kullanım hakkına sahip olduk. Bu platformlarda çevrimiçi ders işleme, ters yüz eğitim, sınav ve benzeri eğitsel iş ve işlemleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bu platformlar aracılığı ile kendilerine özel tanımlanmış kurumsal e-posta hesapları ile diğer platformlara da ulaşabilmektedirler. Elektronik ortamlardaki bireysel görüşmelerimiz lisanslı Zoom Education bulut hizmet sağlayıcıları üzerinden çevrimiçi olarak canlı video konferans yoluyla iletişime geçilmesi suretiyle yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ve/veya velilerimiz ile bireysel randevulu görüşmelerimiz, öğrencimize özel olarak tanımlanmış “......@imikoleji.k12.tr” uzantılı kurumsal e-posta hesapları üzerinden, söz konusu platformda tahsis edilen bir derslikte gerçekleştirilecektir. Velimizin randevulu bireysel görüşme için sisteme girişi de ancak öğrencimizin söz konusu e-posta hesabı ile mümkün olabilecektir. Çevrimiçi olarak yürütülecek bireysel görüşmeler, psikolojik ve pedagojik ilkeler ve okul kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde;

 • her iki tarafın da açık onayı bulunmadıkça çevrimiçi gözetmen eşliğinde yapılacak sınavlar hariç hiçbir şekilde ses ve/veya görüntü kaydı alınamaz. Kayıt alma işlemi önceden bildirilir ve kayıtlar değerlendirme süreci tamamlanana kadar saklanır.
 • her iki ortamda da gizlilik ilkelerine uyulur, üçüncü şahısların bulunmamasına dikkat edilir.
 • üçüncü kişinin katılımı, ilgili eğitimcinin (sınıf ve branş öğretmeni, psikolojik danışman ve yönetici) uygun bulması ve görüşmeye katılan diğer kişilerin onayı ile mümkündür
 • görüşme içerikleri eğitim sürçlerinin gerektirdiği gizlilik, psikolojik ve pedagojik ilkeler çerçevesinde korunur ancak gizlilik aşağıda belirtilen koşulların varlığı halinde ihlal edilebilir:
  1. Kişinin kendisi veya velisi/vasisi izin veriyorsa,
  2. Kişinin kendine ve/veya başkalarına zarar verme davranışı veya olasılığı varsa,
  3. Mahkeme veya yasal merciler bilgi talep ediyor ise.
  4. Gizlilik ilkelerinin yasal olmayan şekilde ihlali durumlarda ilgili mercilerle bilgi verilerek,

mevzuat çerçevesinde gereken ölçüde paylaşılır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili sahip olduğunuz haklara KVKK’nun 11. maddesinde ve başvuru süreci ile ilgili detaylara “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel